در حال بارگزاری....
دانلود

بازگویی مشكلات عسلویه در نتیجه آلاینده های زیست محیطی

همایش محیط زیستی شهرستان پارسیان با حضور محمد درویش معاونت سازمان محیط زیست ایران . در این همایش ناصر بوهندی مشکلات و معضلات اهالی شهرستان عسلویه بعد از صنعتی شدن این منطقه را بازگو می کند.

سایت اینجا بندوست!
www.bando.ir