در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش در مورد فراوری قیر طبیعی

شبکه یک- 12 دی 93- 21:00| قول دولت برای کمک به فراوری قیر طبیعی کرمانشاه. 70 درصد قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد که از آن 20 فراورده قابل استعهسال تولید می شود.