در حال بارگزاری....
دانلود

تشخیص رنگ ساده

در این مدار ساده با استفاده از سسنور مادون قرمز ، رنگهای مختلف تشخیص داده می شود. برای توضیحات بیشتر به سایت www.azarelectronic.ir مراجعه نمایید