در حال بارگزاری....
دانلود

ثبت کاربر جدید در نرم افزار Help Desk مقیاس - آموزشی

در این ویدئو طریقه ثبت کاربر و ارتباط با اکتیو دایرکتوری در نرم افزار مقیاس آموزش داده شده .


مطالب پیشنهادی