در حال بارگزاری....
دانلود

شبهه ازدواج عمر با ام الکلثوم

برادران اهل سنت فکر می کنند چون ام الکلثوم به ازدواج عمر در آمده پس حتما رابطه میان حضرت علی (ع) و عمر خوب بوده.


مطالب پیشنهادی