در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ الو

"الو" چرا قطع کردی؟ چرا دوباره قهر کردی؟ یه چیز میپرسم بعد دیگه کاریت ندارم
الو میشه برگردی؟
الو میشه برگردی؟
الو خوب گوشاتو وا کن ، به نگاه به قبلنا کن حرفمو میزنم بعدشم گوشی رو میذارم
خودت اگه خواستی صدام کن
خودت اگه خواستی صدام کن

الو سـلام ، نمیتونم از فکرت درام
من هنوزم مثل قبلنام
هنوز مثل نفسی برام
الو سـلام ، دیگه نمیتونم از فکرت درام
آره من هنوزم مثل قبلنام
هنوز مثل نفسی برام