در حال بارگزاری....
دانلود

تغییر شکل کیور سانی به رنگ آبی(توضیحات)

قبل از همه چیز باید بگم گزارش گر عزیز(مطمئنم گزارش شده)شما سوتی فوق العاده بزرگی دادی که همین باعث شده دستت رو بشه.آخه آدم ناحسابی چند بارگزارش کردی به دلایل مختلف?اصل این ویدیو رو دارم.پس چرا اون حذف نشده?فقط سه تا پیام اومده باس خاطر همین.ندید پدید بی همه چیز!