در حال بارگزاری....
دانلود

خط پایان - کورس اسبدوانی هفته هشتم پائیز گنبدکاووس 1394

برنامه تلویزیونی خط پایان، ویژه برنامه مسابقات رشته ورزشی اسبدوانی کشور. مسابقات کورس اسبدوانی هفته هشتم پائیز گنبدکاوس 1394.
کاری از معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری و سیمای سبز گلستان