در حال بارگزاری....
دانلود

پرشیا :شهری کوچک در قلب آمریکا

نام شهرها و آبادی های زیادی در آمریکا از نام موطن اصلی مهاجران اولیه گرفته شده است. در آمریکا کم نیستند شهرهایی با نام شهرها و کشورهای خاورمیانه خوانده می شوند. اما تنها یک شهر کوچک در میانه آمریکاست که به نام قدیم ایران خوانده می شود.