در حال بارگزاری....
دانلود

Microsoft Future Vision - Technology in 2019

آینده ای که Microsoft برای 5 سال بعد ما طراحی کرده است.
[www.anjir.org]