در حال بارگزاری....
دانلود

گل زیبای علی قربانی به ذوب آهن اصفهان

دومین گل علی قربانی در لیگ برتر، در مقابل تیم ذوب آهن اصفهان،