در حال بارگزاری....
دانلود

انواع اسباب بازی طوطی سانان و پرندگان زینتی

استفاده از مواد پلاستیکی و فلزی برای ساخت پارک بازی طوطی سانان مناسب نیست و بهتر است پارک بازی و سایر اسباب بازیهای طوطی سانان از چوبهای درختان غیرسمی ساخته شوند.