در حال بارگزاری....
دانلود

محصولات شفابخش اسکالر

خواص محصولات اسکالر
- افزایش توان سیستم ایمنی بدن
- افزایش توان سیستم غدد درون ریز
- افزایش سطح انرژی بدن
- افزایش تعادل بدن
- افزایش خون سازی
- کاهش استرس و فشارهای عصبی

نیدکالا جهت اشاعه فرهنگ سالم زیستن در زندگی شهری و آلودگی های زیست محیطی ارئه دهنده خدمات و کالاهایی می باشد که با تقویت میدان بایوانرژی بدن منانع از ورود این آلودگی ها و تشعشعات به بدن می گردد و کیفیت کاملا متفاوتی از زندگی و حس سرخوشی در انسان را به ارمغان می آورد
جهت اطلاعات بیشتر به www.NeedKala.ir مراجعه نمایید


مطالب پیشنهادی