در حال بارگزاری....
دانلود

شکار کردن و خوردن زنبور قرمز بوسیله عقرب

این نوع روش بیشتر توسط کسانی که از این حشرات نگه داری می کنند انجام میشه.


✔تذکر:کسانی که این نوع صحنه ها برایشان خوشایند نیست لطفا کلیپ رو تماشا نکنند.


25 تیر 96