در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت زائران اربعین حسینی (ع) در شلمچه از نمای هوایی

حرکت زائران اربعین حسینی (ع) در شلمچه از نمای هوایی
منبع www.mehrnews.com
تصویربردار: عادل صخی پور

تدوین و تنظیم: مهدی بحرانی پور

در این فیلم گوشه ای از خدمات رسانی و انتقال زائران به وسیله خط ریلی از ابتدای خروجی خرمشهر تا مرز شلمچه و همچنین چیدمان منظم خودروهای زائران در پارکینگ هایی که به تازگی در مرز احداث شده، از نمای هوایی نشان داده می شود، سطح گسترده خودروهای پارک شده بخشی از عظمت زائرانی


مطالب پیشنهادی