در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی 2

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی(2) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net=====================
وجود مرزی: کالبد و بدن انسان در جهان دروازه و دربهای ورودی و خروجی انسان و جهان در همدیگر است و دیوار بین جهان انسانی و انسان جهانی است و حدود بین نور و اراده نور است و سیمای انسان، سیمای این رابطه و مبادله است. هیکل انسان، مرز و حد است.


4 تیر 98
مطالب پیشنهادی