در حال بارگزاری....
دانلود

دستیار هوشمند آزوما هیکاری

شرکت ژاپنی به نام Vinclu Inc یک دستیار مصنوعی با نام Azuma Hikari اختراع کرده که سال آینده وارد بازار خواهد شد. Hikari که به معنای چراغ می باشد، دختری است که در داخل یک اسپیکر استوانه ای زندگی می کند و اسپیکر، میکروفون، دوربین و سنسورهایی وجود دارد که باعث می شود دما و حرکت را تشخیص داده و تجهیزات هوشمند داخل خانه را کنترل کند.


15 بهمن 96