در حال بارگزاری....
دانلود

تاكسی برسون به رویام taxi

كلیپ تاكسی یكی از كارهای آذری خوبی هستش كه تهیه تنظیم و كارگردانی شده خواننده علی پیدایی موزیك از امیل عباسی مهر و به كارگردانی التن نوری عزیز میباشد