در حال بارگزاری....
دانلود

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، علایم نقاط ماشه ای میوفاسیال

علایم تریگر پوینت ها بسیار متنوع است که در این ویدیو با آنها آشنا میشویم
همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


30 فروردین 98
مطالب پیشنهادی