در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت دستگاه تصفیه آب کوچک و ارزان بانام DrinkPure

جوانی بنام جرمی ناسبامر Jeremy Nussbaumer دانشجوی موسسه تحقیقاتی ETH Zurich سوییس، موفق به ساخت فیلتری ساده و ارزان قیمت بانام DrinkPure شده است.
ادامه موضوع را در doorbin.info مطالعه نمایید..