در حال بارگزاری....
دانلود

چرا آمریکانمی گوید امام خمینی؟چرا می گویدآیت الله خمینی

روحم فدایت رهبرم..........
خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است.
اونایی که عاشق رهبرن لایک کنن.
یاعلی