در حال بارگزاری....
دانلود

چکمه شوی عبوری تمام سطوح

چکمه شوی عبوری تمام سطوح برای سالن های پرتردد مناسب است و دارای سه فرچه عمودی جهت شستشوی ساق و روی چکمه و دو عدد فرچه افقی جهت شستشوی کف چکمه می باشد.که با عبور کاربر همزمان با پاشش آب و مواد ضدعفونی، فرچه ها به طور اتوماتیک عمل می نماید.
ضمناً برای افراد که از کفش به جای چکمه استفاده می نمایند محل خروجی بعد از فرچه های افقی تعبیه گردیده تا از آنجا خارج شوند.
قابل توجه است که این دستگاه با ضدعفونی