در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید وزیر از دانشگاه علوم پزشکی فسا

سفر وزیر محترم بهداشت به شهرستان فسا و بازدید از دانشگاه علوم پزشکی فسا در اسفند ماه 92
پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعتباری بالغ بر55 میلیارد ریال با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.


مطالب پیشنهادی