در حال بارگزاری....
دانلود

کتب صحیح اهل سنت اعتراف به امامت حضرت علی بعداز پیامبر

از برادران عزیز اهل سنت خواهشمندم که این ویدیو را ببینید و این ویدیو کاملا از حدیث های صحیح به نقل از بزرگانتان و در کتب خودتان و با سندصحیح می باشد برادران اهل سنت این ویدیو را خواهشمندم ببینید اثبات ولایت از کتب معتبر خود اهل سنت است.اما نمی دانم چرا علمای سنی نمی خواهند قبول کنند ..فقط برای اطلاع همه مسلمان ها -شیعیان افتخار کنند که چه امامانی دارند که حتی در کتب مخالفین آن هاهم ولایتشان پیداست


مطالب پیشنهادی