در حال بارگزاری....
دانلود

شیطنت رائفی پور در کلاس

این سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 17 آذر ماه 92 صورت گرفته و این کلیپ به قصد تخریب شخصیت استاد رائفی پور تنظیم نشده است.