در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش پنتاگون به سفر های نیرو دریایی

Iran to Send Warships Near US Coast
اعزام ناو گروهی به نزدیکی دریا(ساحل)امریکا(خلیج مکزیک)