در حال بارگزاری....
دانلود

عمر طولانی و آلزایمر

مطالعات بسیار گسترده در مورد این بیماری نشان داده كه ابتلا به آلزایمر در زنان بیشتر از مردان است، امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است (83 سال برای زنان و 74 سال برای مردان) و در برابر هر هفت زن به 100 سالگی رسیده، یك مرد 100 ساله وجود دارد. با توجه به طول عمر بیشتر زنان و ارتباط میان سن و آلزایمر، طبیعی است كه زنان در ردیف اول ابتلا به آلزایمر قرار دارند.