در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش قیمت نفت در بازار نیویورک

شبکه تهران- 2 شهریور 94- 18:30| قیمت نفت در بازار نیویورک در واکنش به نگرانی های بانک مرکزی آمریکا در خصوص رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت.