در حال بارگزاری....
دانلود

ترکی زبان یا لهجه؟؟ و جواب شهریار

متحول شدن شهریار و گفتن شعر ترکی بر کام پهلوی ها نمی نشست آنها شهریار را سرزنش می کردند و می گفتند: ترکی زبان نیست بلکه لهجه است ترکی بیماری ای است که مغول ها به ایران سرایت داده اند به زبان ترکی نه به زبان فارسی شعر بگو
اما شهریار متحول شده عاشق زبانش بود از این رو برای پاسخ دادن به شوونیست ها شعر تورکون دیلی را سرایید و برای اولین بار در خانه ی دکتر ضمیر در حضور اساتید دانشگاه خواندش و همه وی را تشویق کردند
شهریار در این شعر فولکولور و مثل زبان ترکی را در دنیا بی همتا دانسته
با تکرار کلمه ی تورک در شعرش سعی در آشکار کردن زبان و هویتش استشهریار با این شعرش برخلاف تبلیغلا پهلوی ها زبان مردم آذربایجان را آذری نه بلکه ترکی دانسته است.


3 مهر 98
مطالب پیشنهادی