در حال بارگزاری....
دانلود

مشاعره طنز آذری مثلا تک به تک با فضول های معرکه-رشاد فرید

MirFerid Zireli , Resad Dagli Bulbule toyu Meyxana 2011
جای که پرویز نیست پس باید میر فرید را بجان رشاد انداخت ولی ایندو اصلا مبارزه اشان با هم نمی آید چون اصلا در دشمنی هم باهم غریبه اند اوایل این مشاعره با وزن مزید مشکل و قافیه آسان خیلی بی روح و روبوتیک جلو می رود تاوقتی که دونفر دیگر وارد مشاعره می شوند و مشاعره نسبتا هیجان می یابد


مطالب پیشنهادی