در حال بارگزاری....
دانلود

زنجیرزنی 94//گزیده عزاداری محله قاضی

گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله قاضی در عصر عاشورا(حسینیه محله چالکا،محرم الحرام 1437)