در حال بارگزاری....
دانلود

گل اول رونالدو به سویا:پاسخ رونالدو عصبانی به سپ پلاتر

سپ پلاتر در جلسه ای رونالدو رو مسخره کرد رونالدو هم جواب به صورت نظامی داد


مطالب پیشنهادی