در حال بارگزاری....
دانلود

بزرگترین دوچرخه دونیا

در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.....ارتفاع این دوچرخه بین5 الی 6 متر می باشد در امریکا