در حال بارگزاری....
دانلود

یک قدم تا بهشت - برداشت هفدهم

صدقات کجا میرود؟

توزیع گوشت منجمد بین مددجویان کمیته امداد با صدقات البرزی ها.تا کنون 13 تن گوشت توزیع شده و این روند ادامه دارد...


10 فروردین 98
مطالب پیشنهادی