در حال بارگزاری....
دانلود

رقابت مسابقه حرفه ای اسبدوانی از دید چابکسوار با GoPro

رقابت در مسابقه حرفه ای اسبدوانی از دید چابکسوار با دوربین GoPro (گوپرو)- دور دوم هفته پنجم مسابقات بندرترکمن 1393