در حال بارگزاری....
دانلود

اذان صبح مدینه :(

گفتم: خیلی خونســـردی! تو خـــــدایی و صبــور! من بنده ات هستـــم و ظرف صبــرم کــوچک... اشاره کنـــی تمــــام است!...
گفتــی: عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم .... شایــد چیــزی که تــــو دوست داری، به صلاحـــت نباشد (بقره/216)