در حال بارگزاری....
دانلود

جعبه سیاه هواپیمای روسی توسط وزیر دفاع به پوتین رسید

جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده سوخو 24 روسی توسط ترکیه توسط وزیر دفاع روسیه به پوتین نشان داده شد