در حال بارگزاری....
دانلود

سفارت شنود

کلیپی زیبا از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان ایرانی
(از مجموعه کلیپ های ره بر – قسمت 33)