در حال بارگزاری....
دانلود

نشست بصیرتی حلقه های صالحین قسمت 2

نشست بصیرتی حلقه های صالحین پایگاه بسیج شهید مدنی حوزه 15 امام خمینی ورامین در روز پنج شنبه مورخه 1393/7/3باموضوع هفته دفاع مقدس با حضور پیشکسوت جهاد وشهادت برادر مخلص وبسیجی جناب سرهنگ محمود تاجیک اسماعیلی برگزار گردیده که سخنان بصیرت افزای ایشان در سه قسمت خدمت علاقه مندان تقدیم میگردد