در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه4 منظوره کورن داگ ، پیتزا قیفی ،پیتزا چتری و چیپس

کورن داگ ، پیتزا قیفی ،پیتزا چتری و چیپس فنری

سیستم عملکردی دستگاه اتوماتیک بوده و دستگاه بصورت پنوماتیک کار میکند.

این دستگاه تنها نیاز بیک اپراتور داشته و هر قسمت از دستگاه بصورت مجزا از هم کارمیکند


مطالب پیشنهادی