در حال بارگزاری....
دانلود

منشور کوروش

متاسفانه یکی از با ارزشترین آثار باستانی متعلق به کشورمان، که توسط انگلیسی ها به سرقت رفته بود. با منت فراوان جهت بازدید به ایران فرستاده شد و سپس با احترام فراوان به کشوری که آن را دزدیده بودند، پس فرستاده شد.!!!