در حال بارگزاری....
دانلود

استاد محمد یگانه

استاد محمد یگانه فرزند بخشی بزرگ شمال خراسان استاد فقیـد« حاج حسین یگانه » متولد مرداد ماه سال 1330 قوچان است . بیش از 5۰ سال است که دوتار مینوازد، آواز می خواند و آموزش میدهد.
استاد یگانه در اغلب جشنواره های موسیقی شرکت داشته که نتیجه آن کسب ده ها عنوان لوح سپاس، تقدیرنامه، لوح زرین ،دیپلم افتخارو کسب عنوان « هنرمند ملی » است. همچنین آلبـوم «هرایی» به عنوان نوار سال در اولین دوره انتخاب شد....