در حال بارگزاری....
دانلود

‫درس 17نوایی بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4‬‎

‫درس 17نوایی بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4‬‎


1 شهریور 96