در حال بارگزاری....
دانلود

درگیری کاتالونیا و اسپانیا

حدود یک هفته ای است که موج جدید استقلال طلبی کاتالونیا به راه افتاده. این در حالیست که مقامات اسپانیا به شدت با برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا مخالفت میکنند. نظرسنجی ها نشان میدهد در صورت برگزاری همه پرسی کاتالونیا قطعا از اسپانیا جدا می شود.