در حال بارگزاری....
دانلود

اولین انگلیسی مبتلا به ابولا شد

اولین تبعه انگلستان مبتلا به بیماری ابولا شد. این تبعه را دیروز همراه مراقبت های ویژه به کشور انگلستان بازگرداندند. پیش از این غیر از آفریقایی ها چند اسپانیایی، آمریکایی و تعدادی از اتباع عربستان سعودی به این بیماری خاص مبتلا شده بودند.


مطالب پیشنهادی