در حال بارگزاری....
دانلود

نمای لاپاروسکوپیک معده بعد از کارگذاری بالن معده

یکی از عوارض بالن معده بزرگ شدن (گشاد شدن) تدریجی معده در بعضی از بیماران است. بصورتی که بیمار با داشتن بالن معده قادر است حجم زیادی غذا میل نماید. در چنین شرایطی و حین عمل اسلیو گاسترکتومی لازم است تعداد بیشتری استاپلر استفاده بشود.