در حال بارگزاری....
دانلود

پرنده دریایی

در تاریخ 11 بهمن 92 هنگام نشستن در روی دکل مخابرات نوشهر در توری بالای دکل گرفتار شد و در ان برف شدید یک روز اویزان بود و در روز 12 بهمن یک سرباز که از گرسنگی رنج میبرد در حالی که به شدت برف میبارید خودش را به بالای دکل رساند و پرنده را به پایین اورد و نوش جان کرد.وحید وفایی