در حال بارگزاری....
دانلود

شكست ماتادور از گاو

گاوبازی را نمی توان یك ورزش نامید. كشتن یك گاو خسته و از پای درآمده عملی قهرمانانه نیست.اما گاهی همین گاو خسته كاری می كند كارستان.
گاوبازی به رغم طرفداران فراوانی كه در اسپانیا ، مكزیك و چند كشور دیگر جهان دارد، یك ورزش نیست. كار به جایی رسیده كه ایالت كاتالونیا اسپانیا اخیرا گاوبازی را ممنوع كرده است.
به هر حال، در میدانی مملو از جمعیت ابتدا سواركاران با نیزه هایی كه به همراه دارند گاو را مجروح می كنند.
سپس نوبت به تعدادی ماتادور می رسد كه از هر سو گاو را غافلگیر كرده و دو زوبین كوتاه را در بدن حیوان فرو


مطالب پیشنهادی