در حال بارگزاری....

لحظه برخورد صاعقه با رودخانه و تغییر رنگ آب

برخورد صاعقه با زمین و درختان تاکنون باعث وقوع اتفاقات ناگواری شده و در مواردی حتی موجب مرگ موجوداتی را که در نزدیکی آن قرار داشتند، به وجود آورده است.

فیلمی که در ادامه مشاهده می‌کنید لحظه برخورد صاعقه با رودخانه را نشان می‌دهد که همانند انفجار بمبی در آب است و موج به وجود آمده از آن موجب تغییر رنگ آب می‌شود.


18 مرداد 96