در حال بارگزاری....
دانلود

تکلیف صرافی های غیر مجاز مشخص می شود

شبکه یک- 29 مرداد 94- 21:00| رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد هفته آینده و بر اساس مصوب شورای پول و اعتبار تکلیف صرافی های غیر مجاز مشخص می شود.